Tủ Khoá DT50c5k

Tủ Khoá DT50c5k
Mã sản phẩm:
Mô tả: Tủ Khoá DT50c5k
Giá: Liên hệ

KT tủ 915x300x1800 mm

KT mỗi ngăn: 150x300x149mm

Tủ có 1 khối gồm 50 ngăn đều nhau, cánh sắt mở sử dụng khoá locker

Sản phẩm liên quan

Tủ Khoá 24C4KG

Tủ Khoá 24C4KG

Giá: Liên hệ

Tủ Khoá 18C3KG

Tủ Khoá 18C3KG

Giá: Liên hệ

Tủ Khoá 30C5KG

Tủ Khoá 30C5KG

Giá: Liên hệ

Tủ Khoá 24C3K

Tủ Khoá 24C3K

Giá: Liên hệ

Tủ Khoá 42C6K

Tủ Khoá 42C6K

Giá: Liên hệ

Tủ Khoá 21C3K

Tủ Khoá 21C3K

Giá: Liên hệ

Đối tác của chúng tôi