DỊCH VỤ SỬA CHỬA MÁY ĐẾM TIỀN NHANH TẠI BÌNH THẠNH

 

ĐỌC KỶ HƯỚNG DẨN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

 HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 6688W

 

 

AUTO

 

COUNT

ADD

500K   200K   100K  50K  20K  10K

     

                  

 

      Khi chạy tiền mệnh giá nào đền sáng thông báo mệnh giá đó

 

AUTO

Tự động đếm và nhận biết mệnh giá tiền đang đếm, phân loại tiền,kiểm tra tiền giả.

(đèn auto trên nàm hình phải sáng)

COUNT

Chế độ này dùng cho trường hợp đếm nhanh,đếm các loại tiền coton ,Ngoại tệ vv…  ta nhấn trên bàn phím có  chữ COUNT  2 lần đèn COUNT  trên nàm hình sáng lên lúc này ta tiến hành thả tiền vào cho máy đếm.

ADD

 Nhấn phím ADD trên bàn phím nhấn giữ 3 giây thả ra đèn ADD trên màn hình sáng lên là chế độ cộng dồn số tiền đã đếm.

(muốn tắc ta cũng nhấn giữ phím ADD 3 giây thả ra đèn trên bàn phím tắc ta thả ra là tắc chế độ )

 

 

 

 

 

 

 

1-Chú ý : khi ta cho  sấp tiền 500 k vào máy đếm ta quan sát trên màn hình đèn 500k sáng lên là được , cũng giống như các mệnh giá khác khi thả tiền nào vào ta quan sát trên màn hình sẽ thông báo đang chạy mệnh giá đó .

 

 

2 -Cần chú ý : nếu ta cho sấp tiền 100k vào đếm nhưng máy báo nhầm qua 500k thi ta lấy tiền ra xếp cho thẳng và thả tiền vào  lại

 

 3- Nếu đang chạy máy dừng ta xem máy báo lõi gì cần xem có phải tiền giả hay tiền thay đổi màu sắc ta nhân tiếp tục phím C/S trên bàn phím cho máy tiếp tục chạy.

4 – Nếu máy  đếm bị thiếu ta vặn con ốc phía dưới bệ thả tiền thuận chiều kim đồng hồ để nâng bệ cao lên là đếm đủ.

 

                                   

 

 

Đối tác của chúng tôi