CÁCH SỮA MÁY ĐẾM TIỀN ĐẾM KHÔNG PHÁT HIỆN TIỀN GIẢ

                                HỨNG DẨN SỬ SỤNG

Xinda suppre Bc 35

 

AUTO

 

COUNT

ADD

500K   200K   100K  50K  20K  10K

   

 

 

MÀN HÌNH

 

         

 CHÚ Ý            Khi chạy tiền mệnh giá nào đền sáng thông báo mệnh giá đó

 

AUTO

Tự động đếm và nhận biết mệnh giá tiền đang đếm, phân loại tiền,kiểm tra tiền giả.

(đèn auto trên nàm hình phải sáng)

COUNT

Chế độ này dùng cho trường hợp đếm nhanh,đếm các loại tiền coton ,Ngoại tệ vv…  ta nhấn trên bàn phím có  chữ COUNT  2 lần đèn COUNT  trên nàm hình sáng lên lúc này ta tiến hành thả tiền vào cho máy đếm.

ADD

 Nhấn phím ADD trên bàn phím nhấn giữ 3 giây thả ra đèn ADD trên màn hình sáng lên là chế độ cộng dồn số tiền đã đếm.

(muốn tắc ta cũng nhấn giữ phím ADD 3 giây thả ra đèn trên bàn phím tắc ta thả ra là tắc chế độ )

 

 

 

 

 

 

1-  Chú ý : khi ta cho  sấp tiền 500 k  vào máy đếm ta quan sát trên màn hình đèn 500k sáng lên là được , cũng giống như các mệnh giá khác khi thả tiền nào vào ta quan sát trên màn hình sẽ thông báo đang chạy mệnh giá đó.

 

 

2 - Cần chú ý : nếu ta cho sấp tiền 100k vào đếm nhưng máy báo nhầm qua 500k thi ta lấy tiền ra xếp cho thẳng và thả tiền vào  lại cho máy tiếp tục chạy.

 

 3 - Nếu đang chạy máy dừng ta xem máy báo lõi gì cần xem có phải tiền giả hay tiền thay đổi màu sắc ta nhân tiếp tục phím C/S trên bàn phím cho máy tiếp tục chạy

.

4 - Nếu máy  đếm bị thiếu ta quặn  con ốc phía sau đít máy thuận chiều kim đồng hồ 2-3 vòng để nâng bệ cao lên là đếm đủ số lượng.

 

 

Chú ý: Sếp tiền cho thẳng thả tiền vào khay không nên cho tiền so le nhau làm cho tiền xuống không điều,máy dễ báo lỗi xéo tiền,khi máy dừng ta nhấn phím C/S máy tiếp tục chạy.

 

1.-Khi chạy tiền máy dừng lại có nhiều trường hợp:

 

2.-Tiền cũ bạc màu, tróc lớp nhựa màu làm cho máy dừng.

 

3.-Tiền xuống không thẳng máy báo xéo tiền.

 

4.-Khi máy dừng ta xem lỗi hiển thị trên màn hình thông thường máy hiển thị CF2 là do các lỗi trên và tiền lẫn loại bị sen lẩn vào ta nhấn nút C/S cho máy chạy tiếp.

 

5.-Còn máy báo lỗi C29, C27, C14, C13,C11 ta xem tờ tiền đó có vần đề như tiền giả, tiền sấu, tiền nhiễm hóa chất.

 

6.-Khi thả tiền cho tiền vào khay với độ séo 30 Độ, cho máy lấy tờ tiền đầu tiên là tờ năm phía trên ,không cho máy lấy tiền tờ nằm ở dưới máy chạy sẽ hay báo lỗi xéo tiền.

7 – Khi muốn chia tiền, khi máy đang chạy khi đó muốn dừng lại bao nhiêu tờ ta ấn phím C/S

             Hổ trợ kỹ thuật :

        0963396648-0909487833

 

(MUỐN ĐẾM NHANH ẤN PHÍM COUNT  2 LẦN TRÊN BÀN PHÍM  ĐÈN COUNT TRÊN MÀN HÌNH SÁNG LÊN LÚC NÀY CHO TIỀN VÀO)

Đối tác của chúng tôi