Sữa chữa máy đếm tiền tại Hà Giang

công ty CP THIẾT BỊ vật tư nhà băng VINA

Gửi đến quý khách hàng lời chào , lời tri ân sâu sắc nhất.
máy đếm tiền xiudun , máy đếm tiền xinda , máy đếm tiền modul , máy đếm tiền oudis.
giá trị liên thành – sứ mệnh – tầm nhìn của Công ty:
Trong thời buổi toàn cầu hóa , nhu yêu giao lưu , hợp tác với nhau trong lĩnh vực kinh doanh ngày càng gia tăng. Song song , để có thể phát triển , hợp tác , tuy nhiên , lđể phát huy về chất lượng chế phẩm là yếu tố quyết định.

nhận thức rõ điều đó , Trong $SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO37658$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ năm qua , chúng tôi đã cố gắng mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chính hãng Đa chủng về chủng loại , bảo hiểm về chất lượng và chuyên môn giá tiền khôn xiết tranh đua với nhau. Không những thế chúng ta còn đưa ra nhiều đại chính , lao vụ nhằm phục vụ người ốm lợi quyền bửu bối khách hàng như: “Bình ổn giá trước sự biến động của đồng đô la” cùng nhiều thời hạn ưu đãi định điểm nhiều khách hàng , Những thế mạnh và tiềm lực kinh tế được công ti trau dồi và bồi ủng trục nhật tạo nên nền tảng cho sự xưæ ng minh của mình công ti đang tiệm tiến xưæ ng minh và cường đại , mở rộng xuất lộ càng ngày càng rộng lớn hơn.chúng tôi đang hướng tới trở nên công ti bán sỉ và sĩ có trình độ phát triển uy phái lớn , đủ sức tranh đua với nhau với các công ti lớn khác cùng hoạt động trong khu vực .

mục đích của cty vật tư ngân hàng vina:
trở nên công ti đi hàng đầu Đinh Mai Hiền Thảo trong khu vực uy phái các sản phẩm kế sổ khí máy đếm tiền.
biên tả chuỗi hệ thống giao thông các Showroom tại khắp các tỉnh , đô thị trên cả nước , nhằm tạo sự thuận lợi nhất cho nhu cầu mua các đồ dùng bửu bối khách hàng.
biên tả hoàn cảnh biện công chức nghiệp , linh hoạt , tiêu tân lập dị , hậu sinh để viên chức có khả năng phát huy sung ki khả năng của mình
phưæ ng châm của công ti chúng ta : danh tiếng tốt – Chất lượng – Kịp thời.

thay mặt công ti cp thiết bị vật tư ngân hàng vina gửi tới lai tân hàng lời chào ái tích nhất với chúc từ sức khoẻ và thành công!

mệnh giá TIỀN

Cách vào: Ấn đồng thời ADD + PRESET ngân bính hiển Châu Ngọc Thiện Phước số sau:
+ Lxx – EE7
Trong đó: 1. Lxx là giá trị
2. EE2 là thông số

Ấn PRESET để đổi menu và ADD , FUNC để thay đổi trực hình thức thông số.
công năng của các thông số

1. EE2: sửa đổi 36k – $SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO96552$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k ( Nếu 20k tiềm nhập $SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO83600$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k mà không tìm thấy được thì tăng EE2. Nhưng bất cai tăng độ cao quá. Giới hạn từ 4 – 76
2. EE4: thể sửa đổi 500k – $SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO0$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k (. 500k báo $SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO416841235$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k thì ngược lại. Trực hình thức EE4 = 2 hoặc 1 là có khả năng hoạt động tốt bất cai thay đổi nhiều EE4
3. EE5: sửa đổi TO ( m¾t đĩa ).giá trị = 4 - 5 là hoạt động tốt

- EE5: sửa đổi 50k & 200k – 100k
+ 100 báo EE6 thì tăng EE5
+ 50 + 200 báo EE4 thì giảm EE3
+ nÕu 100k b¸o 200k & 50k ta còng chØnh EE5( t¨ng hoÆc gi¶m )
+ trực hình thức EE4 = 0 – 49

1. EE8 ít phải thay đổi , trực hình thức EE8=1 là có khả năng hoạt động tốt. Với những máy hậu đại S10 trở đi EE8 thay bằng ED1=05 có khả năng hoạt động tốt mà không cần thay đổi
2. 1E2 không cần thay đổi trực hình thức

1E2 =44 – 99

1. 5E2 không cần thay đổi

5E2 = 46

MÁY KHÔNG tróc đáo TIỀN GIẢ.

Cách vào giữ PRESET 3s: Ấn tiếp PRESET để chọn mệnh giá trị cần sửa đổi ADD và FUNC để chuyển di menu và thay đổi các trực hình thức
VD: Muốn sửa đổi bắt giả mệnh giá 500k thì giữu PRESET 3s. Ngân bính hiển thị 500k ấn PRESET 1 lần hiÓn thÞ EUO

1. Điệu giá trị EUO = Phím ADD + Func. Na ná ta lưu bá mục khác bằng cách ấn 1 lần PRESET ở đây sang E74. Cứ việc thế đa cha ngân bính hiển thị 500k lưu bá mệnh giá khác. Khi hiển thị 500k ta ấn Func để di chuyển tới mệnh giá cần sửa đổi và thực hiện tương tự nh* trªn

( tất thảy các tham số càng cao thì càng nhạy khi b¾t gi¶ nh*ng cao qu¸ g(c)y ra hiÖn t*îng b¾t nh(c)m tiÒn thËt )

1. Euo , Edo: Bắt tiền giả thông thường – giá trị càng cao bắt càng nhậy.

hầu hết tất thảy các mệnh giá Euo và Edo = 5. Để ý Euo và EDo giá trị hai tham số này thông thường là bằng nhau vì do bố trí 2 mắt tím trên và tím dưới )

1. E11 là tham số bắt giả phát quang

VD: Như giấy ( loại tiền này trên thị trường hiện tại không còn không bí nhiều )

1. E60 tham số bắt giả bằng màu sắc. Trường hợp loại tiền giả có mệnh giá giữa như loại 100k. Seri YA , GX đèn tím không thể tìm ra được ta có khả năng tăng E93 lên giá trị vừa phải
2. EU1 , ED1: bắt tiền siêu giả. Hiện tại chính yếu bắt bằng hai tham số này. Giá trị của tham số này phụ thuộc vào từng mệnh giá và giá trị EU1 , ED1 thường là bằng nhau.

III. Các sửa đổi bằng mạch điện
địa vị các chiết áp
Mành hồng ngoại:
Kiểm kích :L RP4 , RP2 – Tím trên 79
Kiểm kích :R RP5 , RP10 – Tím dưới 10

RP1 – To , đĩa ecoder
RP2 Đinh Công Phương Bảo L
RP3- Đếm R
RP6- lét trắng
lai do sửa đổi các chiết áp là do sau quá trình sử dụng các cảm biến và kích điện bị suy hao ta cần sửa đổi để có khả năng đạt tới giá trị mà máy có khả năng hoạt động đuợc

1. Một số chiết áp quan trọng thưòng xuyên phải diều chỉnh

+ hệ số KĐ( may bao loi ED1 ) của đèn tím RP8 tím trên khi ta chỉnh ta đo áp vị chí điểm ( 9 ) trong vỉ mạch giá trị =0 , 2 – 0 , 8V. RP9 tím dưới ta đo áp vị chỉ 10 trên vỉ mạch giá trị = 0 , 2 – 0 , 8V
( Ta chọn giá trị phù hợp sao cho máy có khả năng hoạt động tốt nhất )
+ RP6: sửa đổi cường độ sáng cho lét trắng. Chiết áp này cũng luôn luôn phải hiệu chính.
IV. Cách thẩm tra các mắt loi

1. Thẩm tra mắt tím: Ấn và giữ phím Func +ADD 3s màn hình hiển thị 6 số 0. Lấy vài tờ tiền 100k thả vào đếm và quan sát giá trị của 2 số đầu. Vào khoảng 50 – 72 , 2 số cuối hiển thị 00. Sau đó làm ngược lại thì quan sát giá trị 2 số cuối trái lại với lần thử vừa rồi. Giả dụ hai tham số này nằm ngoài khoảng giá trị trên ta phải hiệu chính RP9 và RP10 biểu lộ tím trên và dưới.. 2 số đầu tím trên =RP8 , 2 số cuối tím dưới =RP95trương hợp ko sửa đổi được là do mắt tim đã bị già , tháo đền tím và quan sát con đủ ánh sáng ko.nếu thấy đã già thi pải thay mắt tím
2. Thẩm tra mắt mầu : Ấn & giữ Func 3s màn hình hiện 6 số 0 dùng 10 tờ 50k thả vào đếm quan sát 2 số đầu giá trị từ 94-18 là tốt nếu nằm ngoài khoảng giá trị này thi sửa đổi RP6( let trắng ) sao cho Đạt tới tới đúng giá trị
3. trên

Các mắt báo lỗi
Khi bật máy nếu mắt lồi sẽ được máy thẩm tra và báo lỗi.

EEF Trịnh Hoài My Sa
EES - Khay
EEX - Đĩa hoặc mô tơ
EEL Vũ Trà Thu Ly L
EER -Đếm R
LE 1 – 8 Đỗ Thái Mạnh Cưòng kích L từ 1 – 8
RE 1 – 8 -Kiểm kích R từ 1 - 8

LOẠI máy phát HIỆN TIỀN SIÊU GIẢ.
. Mệnh giá tiền
Cách vào: Ấn song song ADD + PRESET màn hình hiển Thái Nguyễn Xuân Nhật số sau:
+ Lxx – EE2
Trong đó: 1. Lxx là giá trị
2. EE2 là tham số
Ấn PRESET để đổi menu và ADD , FUNC để đổi thay giá trị thông số.


chức năng THÔNG SỐ.
EE2: sửa đổi 50k – 200k ( Nếu 50k lén vào 200k mà không tìm ra được thì tăng EE2. Nhưng không nên phi trướng quá. Phạm vi từ 6 – 15
EE4: thể sửa đổi 500k – 100k (. 500k báo 100k thì ngược lại. Trực quy luật EE4 = 2 hoặc 3 là có xác xuất hoạt động tốt bất cai thay đổi nhiều EE4
EE5: sắp xếp TO ( m¾t đĩa ).giá trị = 4 - 5 là hoạt động tốt
- EE7: sắp xếp 50k & 200k – 100k
+ 100 báo EE7 thì tăng EE7
+ 50 + 200 báo EE7 thì giảm EE7
+ nÕu 100k b¸o 200k & 50k ta còng chØnh EE7( t¨ng hoÆc gi¶m )
+ trực quy luật EE7 = 8 – 13
EE8 ít phải thay đổi , trực quy luật EE8=1 là có xác xuất hoạt động tốt. Với những máy hậu đại S10 trở đi EE8 thay bằng ED1=30 có xác xuất hoạt động tốt mà không để ý thay đổi
1E2 không để ý thay đổi trực quy luật
1E2 =12 – 13
5E2 không để ý thay đổi
5E2 = 11

CHỈNH BẮT TIỀN GIẢ:
Cách vào giữ PRESET 3s: Ấn tiếp PRESET để chọn phiếu ngạch trị cần sắp xếp ADD và FUNC để chuyển di menu và thay đổi các trực quy luật
VD: Muốn sắp xếp bắt giả phiếu ngạch 500k thì giữu PRESET 3s. Ngân bính hiển thị 500k ấn PRESET 1 lần hiÓn thÞ EUO
điệu giá trị EUO = Phím ADD + Func. Na ná ta lưu bá mục khác bằng cách ấn 1 lần PRESET ở đây sang E11. Cứ việc thế đa cha ngân bính hiển thị 500k lưu bá phiếu ngạch khác. Khi hiển thị 500k ta ấn Func để chuyển di tới phiếu ngạch cần sắp xếp và thực hành na ná nh­ trªn
( tất cả các thông số càng cao thì càng nhạy khi b¾t gi¶ nh­ng cao qu¸ g(c)y ra hiÖn t­îng b¾t nh(c)m tiÒn thËt )
Euo , Edo: Bắt nhạn tệ thường nhật – trực quy luật càng cao bắt càng nhậy.
hồ hết tất cả các phiếu ngạch Euo và Edo = 5. Chú ý Euo và EDo trực quy luật hai thông số này thường nhật là đẳng lượng vì do Xếp đặt 2 mắt tím trên và tím dưới )
E11 là thông số bắt giả sinh quang
VD: Như giấy ( loại tiền này trên thị trưởng bây giờ không còn lưu thông nhiều )
E60 thông số bắt giả bằng phong vị. Án kiện loại nhạn tệ có phiếu ngạch giữa như loại 100k. Seri YA , GX đèn tím chẳng thể phát kiến được ta có xác xuất tăng E66 trướng giá trị bất đại
EU1 , ED1: bắt tiền siêu giả. Bây giờ cốt yếu bắt bằng hai thông số này. Trực quy luật của thông số này nước phụ thuộc vào từng phiếu ngạch và trực quy luật EU1 , ED1 thường là bằng nhau.
CÁCH CHỈNH MẠCH DIỆN QUANG
vị trí các phân thế
Mành hồng ngoại:
Kiểm kích :L RP4 , RP9 – Tím trên 09
Kiểm kích :R RP5 , RP10 – Tím dưới 10
RP1 – To , đĩa ecoder
RP2 Trần DuyAnh Ngọc Đán L
RP3- Đếm R
RP6- lét trắng
duyên do sắp xếp các phân thế là do sau công tự bạt thủ các cảm biến và kích điện bị suy hao ta cần sắp xếp để có xác xuất * đáo trực quy luật mà máy có xác xuất hoạt động đuợc
Một số phân thế quan yếu thưòng xuyên phải diều chỉnh
+ ä¿‚ sổ KĐ( may bao loi ED1 ) của đèn tím RP8 tím trên khi ta chỉnh ta đo áp vị chí điểm ( 9 ) trong vỉ mạch trực quy luật =0 , 2 – 0 , 8V. RP9 tím dưới ta đo áp vị chỉ 10 trên vỉ mạch trực quy luật = 0 , 2 – 0 , 8V
( Ta chọn trực quy luật ăn nhập sao cho máy có xác xuất hoạt động đưa lại hiệu quả tốt nhất )
+ RP6: sắp xếp vượt sông bằng sức mạnh sáng cho lét trắng. Phân thế này cũng thường xuyên phải hiệu chính.

Đối tác của chúng tôi