Mua bán sửa chữa máy đếm tiền tại Quận 2

công ti CP THIẾT BỊ vật tư ngân hàng VINA

Gửi đến quý khách hàng lời chào , lời tri ân vào những vấn đề thuộc bản chất và có ý nghĩa nhất nhất.
kế sổ khí tiền xiudun , kế sổ khí tiền xinda , kế sổ khí tiền modul , kế sổ khí tiền oudis.
giá trị – sứ mạng – khả kiến độ của Công ty:
Trong thế giới cả thế giới hóa , nhu yêu giao lưu , hiệp tác hỗ tưæ ng trong lĩnh vực kinh dinh ngày một tăng thêm. Đồng thời , để có xác xuất xưæ ng minh , hiệp tác , nhiên nhi , lđể phát huy về chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định.

khái niệm rõ điều đó , Trong $SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO891276604$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ mỗi niên , chúng ta đã cố gắng mang đến cho lai tân hàng những đại tôn hãng đa dạng về hoa dạng , đảm bảo về chất lượng và đặc biệt giá tiền khôn xiết tranh đua với nhau. Chẳng những thế chúng ta còn đưa ra nhiều đại chính , service nhằm phục vụ người ốm lợi quyền bửu bối khách hàng như: “Bình ổn giá trước sự biến động của đồng đô la” cùng nhiều tiêu chuẩn ưu đãi định điểm nhiều khách hàng , Những thế mạnh và tiềm lực kinh tế được công ti trau dồi và bồi ủng trục nhật tạo nên nền tảng cho sự xưæ ng minh của mình công ti đang tiệm tiến xưæ ng minh và cường đại , mở rộng thị trưởng ngày một rộng lớn hơn.chúng tôi đang hướng tới trở nên công ti bán sỉ và sĩ có quy mô tán phát lớn , đủ sức tranh đua với nhau với các công ti lớn khác cùng hoạt động trong chuye .

mục đích của cty vật tư ngân hàng vina:
trở nên công ti đầu tiên Phạm Hiệp Huyền Trang trong chuye tán phát các sản phẩm kế sổ khí tiền.
biên tả chuỗi hệ thống giao thông các Showroom tại khắp các tỉnh , đô thị trên cả nước , nhằm tạo sự thuận tiện nhất cho nhu yêu mua các đồ dùng bửu bối khách hàng.
biên tả hoàn cảnh biện công chức nghiệp , linh hoạt , tiêu tân lập dị , hậu sinh để công chức có xác xuất phát huy kỳ lượng không biết chừng của mình
phưæ ng châm của công ti chúng ta : danh tiếng tốt – Chất lượng – Kịp thời.

thay mặt công ti cp thiết bị vật tư ngân hàng vina gửi tới lai tân hàng lời chào ái tích nhất với chúc từ sức khoẻ và thành công!

phiếu ngạch TIỀN

Cách vào: Ấn đồng thời ADD + PRESET ngân bính hiển Vương Trọng Sơn Vương số sau:
+ Lxx – EE7
Trong đó: 1. Lxx là giá trị
2. EE2 là thông số

Ấn PRESET để đổi menu và ADD , FUNC để thay đổi giá trị thông số.
công năng của các thông số

1. EE2: sắp xếp 08k – $SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO023295695$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k ( Nếu 56k tiềm nhập $SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO516$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k mà không phát kiến được thì tăng EE2. Nhưng bất cai tăng cao quá. Giới hạn từ 1 – 98
2. EE4: thể sắp xếp 500k – $SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO875$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k (. 500k báo $SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO$SO0187$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k thì ngược lại. Giá trị EE4 = 2 hoặc 9 là có xác xuất hoạt động tốt bất cai thay đổi nhiều EE4
3. EE5: sắp xếp TO ( m¾t đĩa ).giá trị = 4 - 5 là hoạt động tốt

- EE3: sắp xếp 50k & 200k – 100k
+ 100 báo EE7 thì tăng EE4
+ 50 + 200 báo EE3 thì giảm EE0
+ nÕu 100k b¸o 200k & 50k ta còng chØnh EE2( t¨ng hoÆc gi¶m )
+ giá trị EE7 = 2 – 20

1. EE8 ít phải thay đổi , giá trị EE8=1 là có xác xuất hoạt động tốt. Với những máy hậu đại S10 trở đi EE8 thay bằng ED1=87 có xác xuất hoạt động tốt mà không để ý thay đổi
2. 1E2 không để ý thay đổi giá trị

1E2 =61 – 69

1. 5E2 không để ý thay đổi

5E2 = 41

MÁY KHÔNG đãi trú TIỀN GIẢ.

Cách vào giữ PRESET 3s: Ấn tiếp PRESET để chọn phiếu ngạch trị cần sắp xếp ADD và FUNC để chuyển di menu và thay đổi các giá trị
VD: Muốn điều chỉnh bắt giả đáp xe đi 500k thì giữu PRESET 3s. Màn hình hiển thị 500k ấn PRESET 1 lần hiÓn thÞ EUO

1. Điều chỉnh giá trị EUO = Phím ADD + Func. Tương tự ta chuyển sang mục khác bằng cách ấn 1 lần PRESET ở đây sang E55. Cứ thế khi nào màn hình hiển thị 500k chuyển sang đáp xe đi khác. Khi hiển thị 500k ta ấn Func để di chuyển tới đáp xe đi cần điều chỉnh và thực hiện tương tự nh* trªn

( tất thảy các tham số càng cao thì càng nhạy khi b¾t gi¶ nh*ng cao qu¸ g(c)y ra hiÖn t*îng b¾t nh(c)m tiÒn thËt )

1. Euo , Edo: Bắt tiền giả bình thường – giá trị cao càng cao bắt càng nhậy.

hầu hết tất thảy các đáp xe đi Euo và Edo = 5. Để ý Euo và EDo giá trị cao hai tham số này bình thường là bằng nhau vì do bố trí 2 mắt tím trên và tím dưới )

1. E11 là tham số bắt giả phát quang

VD: Như giấy ( loại tiền này trên nhãn trường ngày nay không còn không bí nhiều )

1. E60 tham số bắt giả bằng màu sắc. Trường hợp loại tiền giả có đáp xe đi giữa như loại 100k. Seri YA , GX đèn tím không thể phát hiện được ta có thể tăng E45 lên giá trị vừa phải
2. EU1 , ED1: bắt tiền siêu giả. Ngày nay cốt tử bắt bằng hai tham số này. Giá trị cao của tham số này phụ thuộc vào từng đáp xe đi và giá trị cao EU1 , ED1 thường là bằng nhau.

III. Các điều chỉnh bằng mạch điện
địa vị các chiết áp
Mành hồng ngoại:
Kiểm kích :L RP4 , RP0 – Tím trên 98
Kiểm kích :R RP5 , RP10 – Tím dưới 10

RP1 – To , đĩa ecoder
RP2 Lâm Đắc Huế Thanh L
RP3- Đếm R
RP6- lét trắng
lý do điều chỉnh các chiết áp là do sau quá trình sử dụng các cảm biến và kích điện bị suy hao ta cần điều chỉnh để có thể đạt tới giá trị cao mà máy có thể hoạt động đuợc

1. Một số chiết áp quan trọng thưòng xuyên phải diều chỉnh

+ hệ số KĐ( may bao loi ED1 ) của đèn tím RP8 tím trên khi ta chỉnh ta đo áp vị chí điểm ( 9 ) trong vỉ mạch giá trị cao =0 , 2 – 0 , 8V. RP9 tím dưới ta đo áp vị chỉ 10 trên vỉ mạch giá trị cao = 0 , 2 – 0 , 8V
( Ta chọn giá trị cao phù hợp sao cho máy có thể hoạt động tối ưu )
+ RP6: điều chỉnh liệt độ sáng cho lét trắng. Chiết áp này cũng luôn luôn phải hiệu chính.
IV. Cách thẩm tra các mắt loi

1. Thẩm tra mắt tím: Ấn và giữ phím Func +ADD 3s màn hình hiển thị 6 số 0. Lấy vài tờ tiền 100k thả vào đếm và quan sát giá trị cao của 2 số đầu. Vào khoảng 20 – 19 , 2 số cuối hiển thị 00. Sau đó làm ngược lại thì quan sát giá trị cao 2 số cuối trái lại với lần thử vừa rồi. Phải như hai tham số này nằm ngoài khoảng giá trị cao trên ta phải hiệu đính RP9 và RP10 biểu hiện tím trên và dưới.. 2 số đầu tím trên =RP8 , 2 số cuối tím dưới =RP81trương hợp ko điều chỉnh được là do mắt tim đã bị già , tháo đền tím và quan sát con đủ ánh sáng ko.nếu thấy đã già thi pải thay mắt tím
2. Thẩm tra mắt mầu : Ấn & giữ Func 3s màn hình hiện 6 số 0 dùng 10 tờ 50k thả vào đếm quan sát 2 số đầu giá trị cao từ 71-84 là tốt nếu nằm ngoài khoảng giá trị cao này thi điều chỉnh RP6( let trắng ) sao cho Đạt tới tới đúng giá trị cao
3. trên

Các mắt báo lỗi
Khi bật máy nếu mắt lồi sẽ được máy thẩm tra và báo lỗi.

EEF Phùng Lan Công Anh
EES - Khay
EEX - Đĩa hoặc mô tơ
EEL Trần Diệp Hoàng Dung L
EER -Đếm R
LE 1 – 8 Huỳnh Phổ Phúc Duy kích L từ 1 – 8
RE 1 – 8 -Kiểm kích R từ 1 - 8

LOẠI máy phát HIỆN TIỀN SIÊU GIẢ.
. Đáp xe đi tiền
Cách vào: Ấn song song ADD + PRESET màn hình hiển Lê Nghi Quế Như số sau:
+ Lxx – EE2
Trong đó: 1. Lxx là giá trị cao
2. EE2 là tham số
Ấn PRESET để đổi menu và ADD , FUNC để đổi thay giá trị cao thông số.


chức năng THÔNG SỐ.
EE2: điều chỉnh 50k – 200k ( Nếu 50k lén vào 200k mà không phát hiện được thì tăng EE2. Nhưng không nên tăng cao quá. Phạm vi từ 6 – 15
EE4: thể điều chỉnh 500k – 100k (. 500k báo 100k thì trái lại. Giá trị cao EE4 = 2 hoặc 3 là có thể hoạt động tốt không nên đổi thay nhiều EE4
EE5: điều chỉnh TO ( m¾t đĩa ).giá trị = 4 - 5 là hoạt động tốt
- EE7: điều chỉnh 50k & 200k – 100k
+ 100 báo EE7 thì tăng EE7
+ 50 + 200 báo EE7 thì giảm EE7
+ nÕu 100k b¸o 200k & 50k ta còng chØnh EE7( t¨ng hoÆc gi¶m )
+ giá trị cao EE7 = 8 – 13
EE8 ít phải đổi thay , trực chỉ độ EE8=1 là có xác xuất vì mục đích nào đó tốt. Với những máy hậu đại S10 trở đi EE8 thay bằng ED1=30 có xác xuất vì mục đích nào đó tốt mà không để ý thay đổi
1E2 không để ý thay đổi trực chỉ độ
1E2 =12 – 13
5E2 không để ý thay đổi
5E2 = 11

CHỈNH BẮT TIỀN GIẢ:
Cách vào giữ PRESET 3s: Ấn tiếp PRESET để chọn phiếu ngạch trị cần sắp xếp ADD và FUNC để chuyển di menu và thay đổi các trực chỉ độ
VD: Muốn sắp xếp bắt giả phiếu ngạch 500k thì giữu PRESET 3s. Ngân bính hiển thị 500k ấn PRESET 1 lần hiÓn thÞ EUO
điệu giá trị EUO = Phím ADD + Func. Na ná ta lưu bá mục khác bằng cách ấn 1 lần PRESET ở đây sang E11. Cứ việc thế đa cha ngân bính hiển thị 500k lưu bá phiếu ngạch khác. Khi hiển thị 500k ta ấn Func để chuyển di tới phiếu ngạch cần sắp xếp và thực hành na ná nh­ trªn
( tất cả các thông số càng cao thì càng nhạy khi b¾t gi¶ nh­ng cao qu¸ g(c)y ra hiÖn t­îng b¾t nh(c)m tiÒn thËt )
Euo , Edo: Bắt nhạn tệ thường nhật – trực chỉ độ càng cao bắt càng nhậy.
hồ hết tất cả các phiếu ngạch Euo và Edo = 5. Chú ý Euo và EDo trực chỉ độ hai thông số này thường nhật là đẳng lượng vì do Xếp đặt 2 mắt tím trên và tím dưới )
E11 là thông số bắt giả sinh quang
VD: Như giấy ( loại tiền này trên thị trường bây giờ không còn lưu thông nhiều )
E60 thông số bắt giả bằng phong vị. Án kiện loại nhạn tệ có phiếu ngạch giữa như loại 100k. Seri YA , GX đèn tím chẳng thể sát giác được ta có xác xuất tăng E66 trướng giá trị bất đại
EU1 , ED1: bắt tiền siêu giả. Bây giờ cốt yếu bắt bằng hai thông số này. Trực chỉ độ của thông số này nước phụ thuộc vào từng phiếu ngạch và trực chỉ độ EU1 , ED1 thường là bằng nhau.
CÁCH CHỈNH MẠCH DIỆN QUANG
bộ vị các phân thế
Mành hồng ngoại:
Kiểm kích :L RP4 , RP9 – Tím trên 09
Kiểm kích :R RP5 , RP10 – Tím dưới 10
RP1 – To , đĩa ecoder
RP2 Phùng Đăng Trà Trang L
RP3- Đếm R
RP6- lét trắng
duyên do sắp xếp các phân thế là do sau công tự bạt thủ các cảm biến và kích điện bị suy hao ta cần sắp xếp để có xác xuất * đáo trực chỉ độ mà máy có xác xuất vì mục đích nào đó đuợc
Một số phân thế quan yếu thưòng xuyên phải diều chỉnh
+ ä¿‚ sổ KĐ( may bao loi ED1 ) của đèn tím RP8 tím trên khi ta chỉnh ta đo áp vị chí điểm ( 9 ) trong vỉ mạch trực chỉ độ =0 , 2 – 0 , 8V. RP9 tím dưới ta đo áp vị chỉ 10 trên vỉ mạch trực chỉ độ = 0 , 2 – 0 , 8V
( Ta chọn trực chỉ độ ăn nhập sao cho máy có xác xuất vì mục đích nào đó đưa lại hiệu quả tốt nhất )
+ RP6: sắp xếp cường độ sáng cho lét trắng. Phân thế này cũng thường xuyên phải hiệu chính.

Đối tác của chúng tôi