Máy bó tiền ZD-93

Máy bó tiền ZD-93
Mã sản phẩm:
Mô tả:
Giá: 3.400.000₫

Máy bó tiền 1000 tờ 
sử dụng chỉ đặt chuẩn đề cột tiền.
Lực ép 1500 kg 
made in china

Sản phẩm liên quan

Máy bó tiền XD 2000

Máy bó tiền XD 2000

Giá: 3.200.000 VNĐ

Máy bó tiền DK 93

Máy bó tiền DK 93

Giá: 3.500.000 VNĐ

Máy bó tiền XIUDUN 998

Máy bó tiền XIUDUN 998

Giá: 3.500.000 VNĐ

Đối tác của chúng tôi