Máy bó tiền XD 2000

Máy bó tiền XD 2000
Mã sản phẩm:
Mô tả:
Giá: 3.200.000₫

Máy bó tiền ZD 2000
Lực ép 1500kg 
Loại bó 1000 tờ

Sản phẩm liên quan

Máy bó tiền DK 93

Máy bó tiền DK 93

Giá: 3.500.000 VNĐ

Máy bó tiền XIUDUN 998

Máy bó tiền XIUDUN 998

Giá: 3.500.000 VNĐ

Máy bó tiền ZD-93

Máy bó tiền ZD-93

Giá: 3.400.000 VNĐ

Đối tác của chúng tôi