Sản phẩm

MÁY ĐẾM TIỀN BALION NH- 405S

MÁY ĐẾM TIỀN BALION NH- 405S

Giá: 7.100.000 VNĐ

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 2012 NEW

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 2012 NEW

Giá: 2.900.000 VNĐ

MÁY ĐẾM TIỀN SILICON 8800

MÁY ĐẾM TIỀN SILICON 8800

Giá: 6.900.000 VNĐ

MÁY ĐẾM TIỀN SILICON 2200

MÁY ĐẾM TIỀN SILICON 2200

Giá: 3.500.000 VNĐ

Máy đếm tiền Modul 8800

Máy đếm tiền Modul 8800

Giá: 6.100.000 VNĐ

Máy đếm tiền Modul 2618

Máy đếm tiền Modul 2618

Giá: 5.200.000 VNĐ

máy đếm tiền MODUL 1618 LED

máy đếm tiền MODUL 1618 LED

Giá: 6.590.000 VNĐ

Máy đếm tiền MOdul 1618W

Máy đếm tiền MOdul 1618W

Giá: 5.600.000 VNĐ

Máy đếm tiền BOSCH 171

Máy đếm tiền BOSCH 171

Giá: 3.100.000 VNĐ

Máy đếm tiền BOSCH 131

Máy đếm tiền BOSCH 131

Giá: 3.500.000 VNĐ

BOSCH 121

BOSCH 121

Giá: 3.600.000 VNĐ

Giấy bó tiền

Giấy bó tiền

Giá: Liên hệ

Chỉ cột tiền

Chỉ cột tiền

Giá: 90.000 VNĐ

Bao vải đựng tiền

Bao vải đựng tiền

Giá: Liên hệ

Cuộn giấy bó tiền

Cuộn giấy bó tiền

Giá: Liên hệ

Kiềm niêm phong chì

Kiềm niêm phong chì

Giá: Liên hệ

Máy bó tiền NH -88

Máy bó tiền NH -88

Giá: 25.000.000 VNĐ

KỆ SẮT 1,2M

KỆ SẮT 1,2M

Giá: Liên hệ

Đối tác của chúng tôi